چشم انداز

  • شرکت فرآیند بهره ور سبز برای برنامه تولیدی خود چشم انداز زیر را طرح ریزی نموده است:

  • تولید محصولات بهداشتی سلامت محور و سازگار با محیط زیست

  • تبدیل شدن به برند محصولات بهداشتی

  • خاص و ویژه


  مأموریت

  • برای تحقق چشم انداز پیش بینی شده شرکت، برنامه های زیر به عنوان مأموریت سازمان در دستور کار قرار دارد:

  • تولید محصولات بهداشتی وارداتی ویژه با مصرف پایین با هدف کاهش واردات و خروج ارز

  • تحقیق و توسعه در مورد فرمولاسیون محصولات بهداشتی سلامت محور و سازگار با محیط زیست